Rapport om de danske resultater

Fra foråret 2011 og frem til 1. juli 2012 gennemførte et konsortium bestående af Favrskov Kommune, Furesø Kommune, Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital i samarbejde med VIEMOSE og cBrain A/S et omfattende pilotprojekt med en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager.

 

Formålet med projektet var at undersøge om man kunne nå de samme resultater, som man havde nået i en række tilsvarende pilotforsøg som man havde gennemført i Holland, hvor metoden er udviklet.

 

Projektet var støttet af Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-Fonden) og rapporten til fonden blev afleveret i oktober 2012.

 

Læs den her.

Det danske projekt, der jo hentede sin inspiration i Holland, har vakt interesse også uden for landets grænser, og vi har derfor valgt at få oversat hele rapporten til engelsk.

 

Download rapporten her

IMG_3731