Centralt i Styrket Borgerkontakt:
Hurtig, direkte dialog med borgeren med anvendelse af gennemprøvede mæglingsteknikker
20% højere tilfredshed - hos både borgere og ansatte
50 % af klagerne trækkes tilbage
Man sparer godt 20-30% i både tid og penge
Fokus på at lytte, være undersøgende og være løsningsorienteret; sammen med borgeren
Fokus på meget andet, end det rent formelle
Imødekommende og opsøgende kontakt med borgere, der klager eller beklager sig - en fremgangsmåde med et løsningsorienteret fokus

 

TID ER NORMALT EN SPARSOM RESSOURCE

Måske har du netop nu lidt mere fri tid end sædvanligt. Hvis det er tilfældet kunne du jo overveje, at bruge tiden på at læse en af de bøger, du måske netop ikke har tid til under mere normale omstændigheder. Se vores udvalg her og bestil netop nu.

 

SE HVAD ET FORLØB MED STYRKET BORGERKONTAKT HAR BETYDET FOR AALBORG KOMMUNES MYNDIGHEDSAFDELING

 

Styrket Borgerkontakt har, over en længere periode, trænet alle medarbejderne fra Aalborg Kommunes Myndighedsafdeling i metoden Styrket Borgerkontakt.

Vi er så heldige, at Viden på tværs (VPT) og Aalborg Kommune sammen, har lavet små film om hvad Styrket Borgerkontakt kan gøre for såvel medarbejdere som borgere.

Se filmene her og blive klogere på hvad Styrket Borgerkontakt kan:

https://vpt.dk/1-styrket-borgerkontakt-introduktion

Er du blevet inspireret eller nysgerrig på, hvad et forløb med Styrket Borgerkontakt kan gøre for netop din organisation, så ring endelig til Hans Chr. Viemose tlf. 23 42 40 10 eller send en mail til hans@styrketborgerkontakt.dk

 

 

 

STYRKET BORGERKONTAKT I EN NØDDESKAL

 

Konceptet

Anvendelse af kendt og veldokumenteret viden om god kommunikation, dialog og konflikthåndtering. Sat i system og gjort enkelt. Understøttet af træning og med redskaber, så man hurtigt, åbent og nysgerrigt får sikret at alle interesser og løsningsmuligheder kommer i spil.

 

Visionen

At man med brug af enkle og forståelige redskaber kan gøre håndteringen af klager, til og over det offentlige, hurtigere og enklere. At man samtidig fremmer oplevelsen af respekt, lydhørhed og fokus på fair løsninger og processer. Og at man ved at anvende den samme tilgang i dagligdagen kan forebygge, at der overhovedet bliver anledning til klager og beklagelser.

 

Dokumentationen

I et omfattende pilotprojekt i 2011-12 blev metoderne afprøvet og det blev dokumenteret, at man i Danmark kan nå (mindst) de samme resultater, som var blevet vist i tilsvarende hollandske forsøg. På samme tid afprøvede Københavns Kommune metoderne i to forskellige forvaltninger. Også her var resultaterne konsistente og overbevisende.  Læs rapporten her.

Siden er metoderne blevet videreudviklet og implementeret i en lang række kommuner og offentlige institutioner landet over.

Kalender