Ideen kommer fra Holland

Fem offentlige organisationer gennemførte i 2008 det første pilotprojekt i Holland.

 

1. Overijssel Provinsen

2. The UWV (Socialnævnet)

3. Landbrugsministeriet, Natur og fødevarekvalitet

4. Breda Kommune

5. Amersfoort Kommune

 

De første resultater ved brugen af medierings-lignende teknikker blev publiceret i 2008 og viste følgende effekter:

 

(a) En tidbesparelse på 23% for borgerne

(b) 20% forøgelse på borgertilfredshed

(c) 20% forøgelse på medarbejdertilfredshed

(d) En økonomisk besparelse på 27%

 

Den økonomiske besparelse er et resultat af, at metoderne skaber større afklaring omkring indholdet i klagerne og at borgerne i stort tal vælger at trække deres klage. Når dette sker i første (klage)instans får klagen heller ikke en lang gang videre i (anke)systemet, hvor den binder og trækker mange ressourcer og tid.  Besparelser på borgerens tid vindes hovedsagligt ved at antallet af høringer (der er en del af det hollandske system) bliver mindre. Borgerne finder relationen til organisationen mere menneskelig, når metoderne bliver taget i brug. De værdsætter den personlige opmærksomhed, måden der bliver lyttet på og det mere løsningsorienteret fokus.

 

I 2009 blev metoderne testet i godt 20 offentlige organisationer spredt over 16 forskellige offentlige domæner – kommunalt, regionalt og statsligt. Resultaterne af dette større pilotprojekt viste følgende:

 

  • Besparelser i tid & penge på 20-30%
  • Klageproceduren standses i ca. 50% af sagerne
  • Jobtilfredshed hos de ansatte stiger med ca. 20%
  • Sagsbehandlingstid går ned med ca. 20%
  • Borgertilfredshed stiger med ca. 20%

 

prettig_contact_met_de_overheld_1
Illustration fra 1. bog om “Prettig contact met de overheid” fra Holland. Læs mere her

DSC_5074

Projektleder Lynn van der Velden fra det hollandske indenrigsministerium

 

En af de første bøger hedder:

 

Prettig contact met de overheid

Praktische handreiking voor het inzetten van mediationvaardigheden

Publiceret af: Ministerie Van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties

se link for første del

se link for anden del

se link for tredie del

 

Skaermbillede_2011-10-25_kl_153909

Illustration fra 1. bog om projektet i Holland, læs mere her

 

Se den Hollandske hjemmeside

 

Se den hollandske hjemmeside her

 

 

Læs den engelske brochure om projektet: