Baggrunden for projektet

Styrket Borgerkontakt henter inspiration fra omfattende forsøg i store dele af det hollandske offentlige system. Disse forsøg har været fulgt tæt af forskere og der er udgivet en række rapporter, hvor både metoder og resultater er dokumenteret.

 

De hollandske resultater viser

  • Besparelser i tid og penge på 20-30%
  • Klageproceduren standses i ca. 50% af sagerne
  • Jobtilfredshed hos de ansatte stiger med ca. 20%
  • Sagsbehandlingstid går ned med ca. 20%
  • Borgertilfredshed stiger med ca. 20%

 

Erfaringer fra de første danske pilotforsøg med Styrket Borgerkontakt tyder på, at effekterne svarer meget godt til de hollandske resultater. Læs rapporten om de danske resultater her

 

Jens Hage, illustration til Styrket Borgerkontakt

Jens Hage, illustration til Styrket Borgerkontakt

Hans Christian Viemose og Ulrich Schmidt-Hansen fra Furesø Kommune

Hans Christian Viemose og Ulrich Schmidt-Hansen fra Furesø Kommune