Associerede til kernegruppen

Tekst der forklarer om associerede til kernegruppen.