Katrine Dybdal

katrineds@gmail.com

+4521331925

www.katrinedybdal.dk

 

Jeg er uddannet miljøplanlægger (cand.techn.soc) fra RUC og har arbejdet med miljøklagesager i kommuner i 14 år. Jeg har undersøgt og erfaret, hvilken forskel den rette tilgang, indstilling, metode og kommunikation kan gøre i konfliktfyldte situationer. Hvad gør det ved en konflikt, når man reagerer hurtigt, lytter frem for at forklare, og når man med et åbent sind prøver at forstå den andens behov og bevæggrunde og skabe gode løsninger sammen?

Jeg brænder for, at oplevelsen af konfliktfyldte møder skal blive bedre på begge sider af skrivebordet.
Jeg tror på, at principperne bag Styrket Borgerkontakt er en vigtig brik i det puslespil.

Katrine Dybdal