Styrket Borgerkontakt i Århus Kommune

VIEMOSE har igennem nogle år samarbejdet med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune om at introducere Styrket Borgerkontakt.

 
Et af initiativerne blev igangsat som et “24-timers”-projekt, hvor borgere der henvender sig med en klage kan regne med at blive kontaktet af kommunen inden der er gået 24 timer. Her anvender man grebene fra Styrket Borgerkontakt.

 

Nu overvejes det at udberede metoderne til hele kommunen, således som du kan læse i pressemeddelelsen øverst til højre.