VIEMOSE

Bragte ideen fra Holland til Danmark via Japan!

VIEMOSE har et bredt internationalt kontaktnet og ved en konference, der blev afholdt i Kyoto i 2009, fortalte én af VIEMOSE’s mangeårige samarbejdspartnere om de hollandske pilotforsøg med det, som siden på engelsk er blevet døbt IPAM – ”Informal Pro-Active Approach Model”.

Ideen blev bragt til Danmark af VIEMOSE, der tog initiativ til at etablere et konsortium, som kunne ansøge ABT-Fonden om støtte til at igangsætte en afprøvning af, om metoderne ville kunne give de samme resultater i Danmark.

VIEMOSE var således én af de to private partnere i det projekt som ABT-fonden valgte at støtte, og blev gennem en efterfølgende offentlig udbudsproces udvalgt til at varetage en række kompetenceudviklings- og projektledelsesopgaver ifm. projektet.

Resultaterne var på alle stræk helt sammenlignlige med de hollandske; nogle steder endda endnu mere overbevisende.

Nana, Søren og Hans Christian på KaløVig Center

Nana Dall (der var projektleder på ABT-Projektet), Søren Viemose og Hans Christian Schram Viemose.

Viemose_logo_RGB_lille

Kontakt os gerne

Hans Christian Schram Viemose

Telefon: 23 42 40 10

Mail:hans@styrketborgerkontakt.dk

www.hansviemose.dk

 

Søren Viemose

Telefon: 23 60 83 03

Mail: s@viemose.com

www.viemose.com

 

Søren er desuden ejer af KALØVIG Center – et mere end 100 år gammelt tidligere badehotel – der har været rammen om træningen af projektdeltagerne i ABT-projektet Styrket Borgerkontakt, og for mange træningsforløb siden da.