Slide 1

Centralt i Styrket Borgerkontakt:
Hurtig, direkte dialog med borgeren med anvendelse af gennemprøvede mæglingsteknikker