Seminar om effektive værktøjer til særlig vanskelig adfærd d. 23. og 24. juni 2016

Åh, det er den hidsigprop igen! Det er altid det samme med den mand. Han bliver så vred, og urimelig så snart jeg foreslår noget”. 

 

Det er vanskeligt at kommunikere i situationer som denne, og rigtig mange offentligt ansatte oplever situationer, hvor det er endog meget svært at tale fornuftigt og meningsfuldt med en borger, der beklager sig eller klager. Og man vil ofte opleve at mødet med disse borgere både er ekstremt tidskrævende og særligt belastende både for borgeren, for den enkelt ansatte, men også for hele organisationen.

 

Også selv om man som ansat er blevet trænet i Styrket Borgerkontakt!

 

Der skal måske noget andet og mere til end grundværktøjerne.

 

Derfor har VIEMOSE nu indgået en aftale med den hollandske ombudsmand om at oversætte, og udgive en håndbog om håndtering af de særligt vanskelige klager. Den udkommer her i foråret, og kommer på dansk til at hedde ”Historien om klagen”.

 

I forbindelse med udgivelsen har vi aftalt med forfatterne Marjo Hess og Judith De Niet-Fitzgerald, at de forestår et ét-dags seminar hvor særlig vanskelig klageadfærd  – OG håndteringen af det – vil være i fokus.

 

På seminaret vil de gå bag om de ofte stigmatiserende overskrifter – stalker, kværulant, uden-for-pædagogisk-rækkevidde – og give indsigt og praktiske råd om en nuanceret og lyttende tilgang; også til disse borgere.

 

Seminaret vil finde sted på KaløVig Center (se http://kalovigcenter.dk) d. 22. juni og gentaget dagen efter d. 23. juni.

 

Der er begrænset antal pladser, og det er allerede nu muligt – uden forpligtelse – at tilkendegive sin interesse for at deltage. Skriv til Jens på js@styrketborgerkontakt.dk  – så hører du fra os med nærmere oplysninger om programpunkter, tidsramme og pris.