NY udgave af bogen Styrket Borgerkontakt

Ny revideret 2. udgave

  • Større borgertilfredshed
  • Bedre arbejdsmiljø for de ansatte
  • Hurtigere sagsbehandling
  • Mindre tidsforbrug
  • Klogere forvaltning

 

Alt dette er grundigt dokumenterede effekter af STYRKET BORGERKONTAKT

Metoden anvendes som udgangspunkt ved håndtering af klager fra borgere til en offentlig myndighed, men har også vist sit værd ved beklagelser og endnu vigtigere som forebyggelse af både beklagelser og klager. Tilgangen bygger på den bedste og enkleste viden om god konflikthåndtering, god kommunikation og viden om ordentlig og fair behandling i mødet med det offentlige

I denne nye og reviderede udgave er der helt nye afsnit om brug af begreberne Tryk & Træk i kommunikationen, og om hvordan man kan arbejde systematisk med forankring af metoderne i dagligdagen. En række resultater og erfaringer fra kommuner og statslige styrelser, der er kommet til siden 1. udgaven, er nu også dokumenteret.