Fantastisk bog om effektiv håndtering af vanskelig klageadfærd!

Styrket Borgerkontakt A/S har efter aftale med den hollandske ombudsmand oversat en vejledning i håndtering af særligt vanskelig klageadfærd. Bogen hedder ”Historien bag klagen”. I forbindelse med udgivelsen inviterede vi forfatterne Marjo Hess og Judith De Niet-Fitzgerald til Danmark for, at afholde et ét-dags seminar hvor særlig vanskelig klageadfærd – OG håndteringen af det – var i fokus. Seminaret var en stor succes, og her fik alle deltagere de første eksemplarer af bogen.

MEN – andre kan også få fat i bogen, og som den hollandske ombudsmand siger i forordet i bogen: ” Det er besværet værd at investere i kontakten med den klagende borger”.

Det gælder også i Danmark, og for første gang foreligger nu her på dansk en vejledning, der beskriver forskellige typer vanskelig adfærd, og systematisk for hver giver gode råd til den ansatte om, hvad man kan gøre, og hvad man skal undgå at gøre når man skal forsøge at etablere en god kontakt – også til disse borgere.

I bogen gennemgås en typologi for klageadfærd, der kan være:

  • Massiv
  • Emotionel
  • Dominerende
  • Manipulerende
  • Verbalt aggressiv
  • Paranoid

Vejledningen rummer også råd om, hvad man kan gøre, hvis det ikke lykkes.

Bogen kan købes ved at skrive til hans@styrketborgerkontakt.dk. Husk at anføre antal samt (om muligt) EAN nr. og evt. kontaktoplysninger og den postadresse, som bogen skal sendes til.

Pris: kr. 120,00 + forsendelse og moms.