Mere viden...

Lynn Van der Velden som er projektleder i Holland, mener at langt over 100 organisationer har taget metoderne i brug i Holland. Det er blandt andet et resultat af, at man har udgivet en række rapporter, brochurer og artikler – naturligvis på hollandsk – hvor man både formidler resultater, men også giver gode råd om, hvordan man introducerer de nye metoder og opnår de bedste resultater.

 

En af de første bøger hedder:

Prettig contact met de overheid

Praktische handreiking voor het inzetten van mediationvaardigheden

Publiceret af: Ministerie Van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties

se link for første del

se link for anden del

se link for tredie del

 

 

Der findes også en engelsk brochure som blev produceret af de hollandske projektledere. Hent den her:

IACM

Læs om det internationale forbund for konflikt håndtering, som bl.a. har udnævnt Styrket Borgerkontakts inspirationsprojekt i Holland til en fornem pris her

Implementering af metoderne i andre lande

En brochure om hvordan man kan implementere metoderne bag Styrket Borgerkontakt i andre lande.