Rasmus Grosell

+45 26 81 11 25

grosellrasmus@gmail.com

Styrket Borgerkontakt tager udgangspunkt i mæglingsteorier og mæglingspraksis. Som konfliktmægler finder jeg denne tilgang inspirerende og motiverende. Medarbejderene bliver uddannet til at indtræde i en position, hvor de ‘træder ud’ af den skriftlige kommunikationsform, fordi den hurtigt kan virke optrappende, og møder borgeren lyttende i en personlig samtale. På samme måde som en konfliktmægler arbejder. 
Grundig empiriske forskning viser, at der er store effektiviseringer og deraf besparelser at hente ved denne tilgang.
En anden, for mig, spændende dimension ved tilgangen, er begrebet procesretfærdighed.
Det handler om den oplevelse borgeren har af en given afgørelse. Hvordan kan det være, at to borgere kan få samme afgørelse i en sag, men opleve processen som helt forskellig? De er måske begge ærgerlige over afgørelsen, men den ene oplever tillige processen som uretfærdig, hvor den anden oplever processen som retfærdig.

Jeg er cand. mag. i filosofi og psykologi fra RUC og MA (MMCR) Master i konfliktmægling fra Københavns Universitet.

Uddannelse indenfor coaching og vejledning fra blandt andet Professionshøjskolen.
Jeg arbejder som konsulent, hvor jeg holder foredrag og kurser om konfliktforståelse, mægling og forhandling og generelt om kommunikation og ledelse.
Som konfliktmægler har jeg stor erfaring med alt fra civile sager omhandlende skilsmisser, nabostridigheder og medarbejderkonflikter til sager mellem gerningsperson og forurettede i Rigspolitiets Konfliktråd.

Jeg er samtidigt musiker på et højt plan.Denne æstetiske og legende dimension har jeg altid, trods det meget alvorlige element, med i min tilgang til undervisning, foredrag og kurser.