Michael Munch-Hansen

+45 26 36 18 63

michael@styrketborgerkontakt.dk

www.emmh.dk, www.3fluer.dkwww.voldsforebyggelse.dk

Jeg er optaget af at lave forandringer, der på samme tid giver mere tilfredse borgere, giver højere effektivitet og giver mere læring og trivsel for medarbejderne.

Det er en sjælden kombination; alt for ofte resulterer eksempelvis øget effektivitet i en lavere trivsel eller lavere borgertilfredshed.

Men Styrket Borgerkontakt har potentialet til at bevirke fremskridt på alle tre områder på samme tid. Derfor er det så meningsfuldt for mig at arbejde med at udbrede Styrket Borgerkontakt.

Jeg er erhvervspsykolog uddannet på Aarhus Universitet i 1996. De efterfølgende ca 10 år arbejdede jeg med psykisk arbejde arbejdsmiljø for kommunalt ansatte, bl.a. i Aarhus Kommunes personaleafdeling.

Siden 2007 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent hvor jeg løser opgaver indenfor bl.a. konflikthåndtering, voldsforebyggelse, social kapital, ledelsesudvikling, fraværsforebyggelse og teambuilding.

Jeg har været en del af kernegruppen siden sommeren 2014.

Michael Munch-Hansen

Michael Munch-Hansen