Fald i antallet af klager til Socialforvaltningen

Færre borgere klager over deres sag i Socialforvaltningen.

Det viser den nyeste klagestatistik for 2015, som blev fremlagt for Socialudvalget ved deres seneste udvalgsmøde.

 

Der er to slags klager, som indgår i denne klagestatistik. Den ene slags hedder realitetsklager og er klager over selve afgørelsen. Her modtog Socialforvaltningen i 2015 i alt 1873 klager, mens det tilsvarende tal for 2014 var 2256 klager. Det vil sige et fald på ca. 17 procent.

 

Realitetsklager dækker oftest over enkeltydelser, merudgifter til børn og voksne med handicap og pension. Det er områder med komplicerede lovregler og ydelser, der har afgørende betydning for borgerens økonomiske og sociale forhold.

 

Den anden slags klager hedder formalitetsklager og dækker over klager over selve sagsbehandlingen. I 2015 modtog forvaltningen 454 formalitetsklager, mens tallet i 2014 var 598. Så her er der tale om et fald på ca. 24 procent i klagerne.

 

Formalitetsklagerne dækker typisk over enkeltydelser, boligudgifter og merudgifter til voksne med handicap. En del af klagerne omfatter forvaltningens udfordringer omkring overholdelse af de fastsatte sagsbehandlingsfrister for nogle af de sagstyper, som klagesagerne vedrører.

 

Socialforvaltningen arbejder løbende på at nedbringe antallet af klager. Eksempelvis bruger sagsbehandlere metoden Styrket borgerkontakt, hvis formål er at borgerne oplever sagsbehandlingen og borgerbetjeningen som meningsfuld, imødekommende og respektfuld.

 

En del af klagerne handler om selve sagsbehandlingstiden.

 

Socialforvaltningen har to såkaldte Task forces, der arbejder med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er task forces i i Borgercenter Handicap og i Borgercenter Voksne. Det er fleksible enheder, der kan sættes ind på forskellige områder i sagsbehandlingen for at nedbringe bunker af sager, mens de søger at forkorte sagsbehandlingstiderne og griber ind ved begyndende bunker. Desuden har disse task forces fokus på at forberede implementering af ny lovgivning, der ofte medfører sagsbunker.

 

Tallene dækker over klager på myndighedsområdet og derfor ikke klager over døgn- og dagtilbud under forvaltningen.

 

Læs nyheden ved at trykke her!