Evaluering af Styrket Borgerkontakt

NIRAS har hjulpet til med at evaluere Styrket Borgerkontakt i Københavns Kommune.

 

Rapporten er fyldt med positive ting om Styrket Borgerkontakt.

 

 

Vi vil gerne rette opmærksomheden på side 9 i rapporten, hvor det beskrives at brugen af de tre faser står stærkest sammen:

 

“De tre faser står stærkest sammen: ”Kom godt i gang”, ”Lyt, spørg og opsummer” samt ”Lav en aftale og sig tak” opleves alle som vigtige faser, fordi de bidrager til at guide borgerne gennem en overgangssituation. Fra hver fase er der en ’spill-over effekt’ til den næste fase. Derfor er det vigtigt at tænke alle tre faser ind i kommu-nikationen med borgerne for at sikre, at borgerne hjælpes igennem overgangsitua-tionen. Her er det relevant at være opmærksom på, at en fase bare kan være to ord i en simpel henvendelse, og at det ikke behøver at være en tidskrævende øvelse”.

 

Vi opfordrer jer alle til at kigge i rapporten. Den kan dowloades ved at trykke her!