Sådan kan det se ud...

Styrket Borgerkontakt er afprøvet i en lang række organisationer, hvor der træffes afgørelser, som kan udløse en klage, eller hvor man som en del af det daglige arbejde håndterer klager. Udfra erfaringerne her er det muligt at opstille et billede af hvordan et træningsforløb kunne se ud.

 

For at en indførelse af de nye fremgangsmåder i Styrket Borgerkontakt skal være bæredygtig og få den rigtige effekt, er medarbejderinvolvering gennem hele forløbet væsentlig.

 

Så et forslag til forløb kunne se sådan ud:

 

Inden start etableres en intern projektgruppe, som er med til at formidle oplysninger omkring projektet og om de løbende resultater, så læringen bliver stillet til rådighed bredt i organisationen. Projektgruppen har også ansvaret for at at alle samarbejdshensyn varetages, evt. i MED/MIO-regi.

 

Projektgruppen kan gennem udviklings- og forberedelsesmøder selv få indblik i de nye metoder, inden gennemførelse af træningen.

 

For selv om der ikke er tale om “raket-videnskab”, så ér det vigtigt at understrege, at Styrket Borgerkontakt rummer et væsentligt element af kompetenceudvikling. Metoderne vil for nogen ligge tæt på den praksis, de har i forvejen,, for andre vil det være ganske nyt. For de allerfleste vil den særlige kombination af metoder og systematik være ny og derfor også nyttig at træne.

 

De ansatte får træning i mæglingslignende teknikker – projektgruppen kan vælge også at gennemgå tilsvarende træning – ligesom de introduceres til projektets praktiske gennemførelse. Varighed: typisk 2 arbejdsdage. Som vi har hørt det sagt: Når folk har været på træning har de fået smag for mere … men 2 dage er helt passende til at kunne komme i gang på en god måde”.

 

Når træningen er gennemført, tages de nye metoder umiddelbart i anvendelse i alle de tilfælde, hvor de ansatte vurderer, at det er relevant.

 

Anvendelse af de nye metoder følges løbende, og det kan være en del af et forløb at der tilbydes supervision og anden støtte i den første periode.

 

Erfaringerne viser, at det i sig selv er fremmende for de gode resultater, at man dokumenterer dem løbende. Derfor kan der også udvikles et dokumentationsværktøj, hvor man enkelt og uden at det bliver en belastende ekstraopgave kan fastholde fremdriften.

Træningsmaterialet ér udviklet og afprøvet

 

I forbindelse med ABT-projektet er der udviklet et samlet træningsforløb – og nye erfaringer indarbejdes hele tiden.

 

Derfor er det ukompliceret at gennemføre træningsforløb for grupper af ansatte som skal tage de nye metoder i anvendelse.

 

Også dokumentationsværktøjer er udviklet og testet, så man hurtigt vil kunne se og følge resultaterne af anvendelse af Styrket Borgerkontakt.

 

Projektgruppen arbejder med metoderne og sikrer relevans og forståelse for deltagernes hverdag. Metodedagen blev afholdt på KaløVig Center.

Projektgruppen arbejder med metoderne og sikrer relevans og forståelse for deltagernes hverdag. Metodedagen blev afholdt på KaløVig Center.