Aktion Styrket Borgerkontakt på Træningscenter

På stadig flere områder tager man Styrket Borgerkontakt i anvendelse. I løbet af 2014-15 har ca. 250 medarbejdere fra alle personalegrupper på Træningscenter Gladsaxe stiftet bekendtskab med metoderne i en omfattende “aktion”, styret af en “Aktionsgruppe” og understøttet af “Ildsjæle” fra alle afdelinger.

 

Hele den usædvanligt omfattende proces er beskrevet i artiklen “Borgerkontakt bryder kulturen”, som du kan læse ved at klikke på linket i højre side. Artiklen er skrevet af Centerleder Birthe Søndergaard, Chefkonsulent Anna Bengtsson og af Dorthe Knauer der indgår i vores Kernegruppe.

Gratis konference – Bliv klogere på Styrket Borgerkontakt

Tirsdag den 15. december holder Københavns Kommune en stor konference om Styrket Borgerkontakt.

 

Konferencen er for alle, der kender til metoden og gerne vil være med til at udvikle, fastholde og udbrede den.

 

På konferencen vil der være inspirerende oplæg, hvor Styrket Borgerkontakt vil blive belyst fra forskellige perspektiver. Invitationen er sendt til alle landets kommuner, og der vil også være rig mulighed for at udveksle erfaringer med kollegaer.

 

Ude i højre side finder i invitation til konferencen samt yderlige information.

 

 

Vi glæder os til at se jer !

Styrket Borgerkontakt i HK Kommunalbladet

Mogens Jepsen har skrevet en artikel om Styrket Borgerkontakt i HK Kommunalbladet d. 25 september 2015. Artiklen kan findes i højre side eller på HK’s hjemmeside.

 

Artiklen er skrevet i faglig til daglig, hvor du i følge HK får nyttig og brugbar viden om administration, forvaltning, digitalisering og sagsbehandling. Så er du sikker på, at du er up to date med regler og tendenser i den offentlige forvaltning.

 

Artiklen beskriver Styrket Borgerkontakt som en ny metode, der integrerer konfliktmægling i behandlingen af klagesager og giver et ufatteligt stort fald i antallet af klager. Ydermere handler artiklen om hvorledes metoden giver korterere sagsbehandling og markant større tilfredshded hos borgere og medarbejdere.

 

God læselyst

Styrket borgerkontakt skal give færre klager

 

Skrevet af Christian Sloth Olesen d. 10.09.2015

 

Det koster tid, penge og frustrationer, når borgere føler sig uretfærdigt behandlet og klager. Det skal der gøres noget ved, og Randers Kommune uddanner derfor en række medarbejdere i bedre at håndtere situationer, der kan ende med klagesager. 

 

I løbet af efteråret får 50 medarbejdere i Randers Kommune en særlig uddannelse i styrket borgerkontakt. Formålet er at styrke medarbejdernes kompetencer i at håndtere situationer, der kan ende med klagesager og dermed i sidste ende at nedbringe tidsforbruget på klager.

”Klagesager er frustrerende for alle parter, og mange klagesager kunne måske være undgået. Nu kompetenceudvikler vi det første hold medarbejdere i at håndtere konfliktfyldte situationer, og i løbet af 2016 vil flere medarbejdere få tilbudt uddannelsen. Jeg tror på, at vi med projektet her vil kunne nedbringe antallet af klager i Randers Kommune og dermed også den tid, som medarbejdere bruger på at sagsbehandle klager,” siger Frederik Gammelgaard, stabschef i Politik, Kommunikation og Digital Service.

 

Gode erfaringer i Holland

 

Medarbejdere i Vej og Trafik, Borgerservice, Sygedagpengeafdelingen og Familieafdelingen er netop begyndt på uddannelsen. Undervejs bliver der også uddannet fire trænere, og planen er, at de efterfølgende skal tilbyde åbne uddannelsesforløb for andre medarbejdere i Randers Kommune, så metoderne også bliver bredt ud til andre afdelinger. Og metoderne virker.

I Holland har man arbejdet systematisk med styrket borgerkontakt. Her viser erfaringerne en besparelse i tid og penge på 20-30 procent, at klageproceduren standses i ca. 50 procent af sagerne, at jobtilfredsheden hos de ansatte stiger med ca. 20 procent, at sagsbehandlingstiden går ned med ca. 20 procent og at borgertilfredsheden stiger med ca. 20 procent.

I Danmark har kommuner som København og Favrskov også implementeret styrket borgerkontakt med lignende gode erfaringer.

 

Hurtig og direkte kontakt

 

Styrket Borgerkontakt kombinerer den faglige indsigt og erfaring som ansatte i en forvaltning har på hvert deres område med den nyeste viden om, hvad der virker, når man vil forebygge eller håndtere konfliktfyldte situationer. Undervejs i uddannelsen lærer medarbejderne vigtigheden af hurtig og direkte kontakt med borgeren, at bruge grundlæggende mæglingslignende teknikker, at have fokus på at lytte og være undersøgende sammen med borgeren, at være løsningsorienteret på sagen, indholdet og processen og at have fokus på andre elementer i klagen end det rent formelle.

Uddannelsesprojektet med Styrket Borgerkontakt er støttet af Randers Kommunes innovationspulje.

 

FAKTA —

 

Uddannelsen i Styrket Borgerkontakt 

 

Uddannelsesforløbet består af fælles introduktion, to træningsdage, et midtvejsmøde og et forankringsmøde. Bag forløbet står konsulentfirmaet VIEMOSE. De står for uddannelsen af de 50 medarbejdere i Randers Kommune samt af fire trænere, som i løbet af 2016 skal stå for at udbyde kurser til øvrige medarbejdere i Randers Kommune.

Specialkursus i Styrket Borgerkontakt og Specialseminar om Tryk & Træk

Specialkursus i Styrket Borgerkontakt
  

Vi tilbyder nu, for anden gang, et specielt semi-åbent 2-dages kursus i Styrket Borgerkontakt.

Kurset vil i høj grad ligne det, I kender fra de interne træningsforløb, men naturligvis med inddragelse af de nyeste erfaringer, materialer og øvelser.

 

Ved at deltage på et åbent kursus sammen med deltagere fra andre forvaltninger og andre kommuner får man den ekstra fordel at kunne dele erfaringer på tværs og se metoden anvendt i forskellige sammenhænge.Seminaret henvender sig primært til medarbejdere i de afdelinger, der ér gået i gang med at anvende Styrket Borgerkontakt.
 

Kurset løber over to dage med overnatning på Kaløvig Center og gennemføres første gang allerede den 28. til 29. september 2015.
 

Pris pr. deltager er kr. 8.650,- ex. moms,  inkl. ophold, forplejning og materialer.
 

Specialseminar i Tryk & Træk
 

Med et ekstra fokus på en af metoderne i Styrket Borgerkontakt, har vi udviklet et 1-dags specialseminar, hvor vi går i dybden med og træner grebene i Tryk & Træk, og deres anvendelse i hverdagen.Du vil blive endnu klogere på konfliktmægling og få endnu bedre følelse med Tryk & Træk, samt hjælp til at guide dine kollegaer i en mere konfliktnedtrappende kommunikation.
 

Seminaret er åbent for alle, der har deltaget i et Styrket Borgerkontakt-træningsforløb, så der vil blive rig lejlighed til erfaringsudveksling på tværs af forvaltningsområder, samt at se grebene anvendt i forskellige sammenhænge.Seminaret gennemføres første gang d.16 november fra kl.10-16.30, 2015 på KaløVigCenter.Prisen pr. deltager er kr. 3.750,- ex. moms, men inkl. ophold, forplejning og materialer 

 

Tilmelding

 

 

Tilmelding til kursus og seminar på hans@styrketborgerkontakt.dk eller på tlf. 23 42 40 10.

 

Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

 

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål – f.eks. om evt. rabat ved tilmelding af flere på én gang 🙂

SBk_logo_MOffice25_sort

Vi fik 5-7 minutter på Folkemødet!

I 2015 deltoger Hans Chr. Viemose i et arrangement, der havde overskriften Fremtidens myndighed – med service på dagsordenen. Arrangør var Københavns Kommune og det foregik i Advice teltet, Gården bag Hut Li Hut, Lindeplads 1, 3770 Allinge.

 

Med Vincent Hendricks som moderator vil Søren Bechmann (Service Design Institute), Søren Schultz Hansen (forfatter til ”Årgang 2012”) og Hans Chr. lægge op til en samtale, der også inddrager Thomas Jakobsen (direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune).

For at give plads til spørgsmål og kommentarer fra publikum har vi fået at vide, at vi hver skal begrænse vores oplæg til 5-7 minutter.

 

Så hvis du er i Allinge – eller nu får en ubetvingelig lyst til at drage afsted – er der her en unik chance for at få den helt korte og superkoncentrerede version af Styrket Borgerkontakt i selskab med andre, der også er optaget af at udvikle relationerne mellem borgere og myndigheder.

Gintberg på Kanten – Klager over klagesystemet

I anledning af DRs 90 års fødselsdag kiggede Jan Gintberg ind bag kulisserne hos DR.

 

Efter kort tid inde på DR finder Jan hurtigt ud af hvor mange klager DR modtager samt klager over klagesystemtet.

 

Tryk på linket nedenfor og spol frem til 23:30.

 

Måske har DR brug for Styrket Borgerkontakt? De har ikke kontaktet os endnu.

 

https://www.dr.dk/tv/se/gintberg-pa-kanten/gintberg-pa-kanten-dr#!/23:30

Jan

Slide 4

Imødekommende og opsøgende kontakt med borgere, der klager eller beklager sig

– en fremgangsmåde med et løsningsorienteret fokus

Slide 3

Fokus på at lytte, være undersøgende og være løsningsorienteret; sammen med borgeren

Fokus på meget andet, end det rent formelle

Slide 2

20% højere tilfredshed – hos både borgere og ansatte

50 % af klagerne trækkes tilbage

Man sparer godt 20-30% i både tid og penge