Aktion Styrket Borgerkontakt på Træningscenter

På stadig flere områder tager man Styrket Borgerkontakt i anvendelse. I løbet af 2014-15 har ca. 250 medarbejdere fra alle personalegrupper på Træningscenter Gladsaxe stiftet bekendtskab med metoderne i en omfattende “aktion”, styret af en “Aktionsgruppe” og understøttet af “Ildsjæle” fra alle afdelinger.

 

Hele den usædvanligt omfattende proces er beskrevet i artiklen “Borgerkontakt bryder kulturen”, som du kan læse ved at klikke på linket i højre side. Artiklen er skrevet af Centerleder Birthe Søndergaard, Chefkonsulent Anna Bengtsson og af Dorthe Knauer der indgår i vores Kernegruppe.