Ny håndbog i mægling

Så er den 3. reviderede udgave af Konfliktløsning ved mediation udkommet. Bogen har været igennem en gennemgribende revision, den er ført up-to-date med ny viden og der er tilført kapitler om separate møder og procesretfærdighed.

Bogen har fået ny titel. Den nye titel: Håndbog i mægling. Håndbog fordi det er, hvad bogen er, og mægling fordi det er den mest udbredte betegnelse i Danmark i dag.

Mægling har de senere år vundet indpas på en lang række områder og anvendes i stigende grad til løsning af konflikter på arbejdspladser, ved domstolene, i forbrugerklager, i straffesager, på skoler og også i helt private sammenhæng.

I bogen introduceres læseren for mægling og alle trin i mæglingsprocessen behandles grundigt. Der er masse af praktiske tips til hvert trin og gode råd til typiske problemstillinger.

Bogen er letlæselig og henvender sig til alle, der har intresse for området. Uddannet mæglere kan bruge bogen til at få nye ideer eller til at genopfriske processen. Parter i konflikt kan bruge bogen i deres overvejelser om, hvorvidt de skal forsøge mægling eller ej. Beslutningstagere på alle niveauer kan bruge bogen i deres overvejelser om, hvorvidt de skal foreslå mægling i konkrete konflikter, og om mægling skal implementeres i en organisation eller på et nyt område.

Bogen kan købes ved at skrive til pia@styrketborgerkontakt.dk. Husk at anføre antal samt (om muligt) EAN nr. og evt. kontaktoplysninger og den postadresse, som bogen skal sendes til.

Pris: 188 kr. + forsendelse og moms