Anne Karin Smidt

+45 51 51 38 38

aks@annekarinsmidt.dk

www.annekarinsmidt.dk

 

Som professionel beskæftiger jeg mig med måder, vi kommunikerer og forstår hinanden på. Disse måder opfatter jeg som helt centrale for at etablere gode relationer og brugbare resultater på arbejdspladsen. Det gælder mellem ledelse og medarbejdere såvel som i kontakten med borgerne. Når kommunikation bliver vanskelig og besværlig, kan vi som professionelle bruge nogle særlige metoder til at skabe, genoprette og vedligeholde kontakt. Styrket Borgerkontakt fokuserer på en særlig struktur i samtalerne og på centrale kommunikative redskaber. Og netop disse aspekter finder jeg dyb mening i at forholde mig til, undervise i og samarbejde om.

 

Jeg kom ind i kernegruppen sommeren 2014. Jeg er glad over at være kommet ind i denne gruppe, som bygger på tillid, høj etik, fairness og solid faglighed. Disse kvaliteter viser sig i samarbejdet såvel i kernegruppen som i relationen til kunderne.

 

Jeg er uddannet cand.pæd.psych. Er autoriseret psykolog. Har en 3-årig efteruddannelse som gruppeanalytisk psykoterapeut. Er uddannet mægler fra Center for Konfliktløsning. Har været underviser på læreruddannelsen. Har arbejdet som chefkonsulent i Green & Andersen, Erhvervspsykologer. Siden 2002 har jeg arbejdet som selvstændig erhvervspsykolog. Jeg skaber udvikling for ledergrupper, ledelse og medarbejdere samt grupper af medarbejdere gennem teamudvikling, konfliktløsning, coaching, supervision samt facilitering af processer.

Anne Karin Smidt