Centralt i Styrket Borgerkontakt:
Hurtig, direkte dialog med borgeren med anvendelse af gennemprøvede mæglingsteknikker
20% højere tilfredshed - hos både borgere og ansatte
50 % af klagerne trækkes tilbage
Man sparer godt 20-30% i både tid og penge
Fokus på at lytte, være undersøgende og være løsningsorienteret; sammen med borgeren
Fokus på meget andet, end det rent formelle
Imødekommende og opsøgende kontakt med borgere, der klager eller beklager sig - en fremgangsmåde med et løsningsorienteret fokus

INVITATION TIL GRATIS INFOMØDE OM STYRKET BORGERKONTAKT

 

Traditionen tro holder Styrket Borgerkontakt gratis informationsmøde d. 27. april 2017 fra 15.30 – 17.00!

 

Så kom til kaffe, kage og inspiration! 

 

Opmærksomheden på Styrket Borgerkontakt er stigende og derfor tilbyder vi nu endnu engang et gratis informationsmøde om metoderne. Hvis du selv kender metoderne, kan det være du er mere nysgerrig, ellers er du velkommen til at sende en kollega.

 

Tilmelding sker senest 15.4.2017 til js@styrketborgerkontakt.dk.

 

OBS der er et begrænset antal pladser!

 

Læs mere HER

 


 

STYRKET BORGERKONTAKT I EN NØDDESKAL

 

Konceptet

Anvendelse af kendt og veldokumenteret viden om god kommunikation, dialog og konflikthåndtering. Sat i system og gjort enkelt. Understøttet af træning og med redskaber, så man hurtigt, åbent og nysgerrigt får sikret at alle interesser og løsningsmuligheder kommer i spil.

 

Visionen

At man med brug af enkle og forståelige redskaber kan gøre håndteringen af klager, til og over det offentlige, hurtigere og enklere. At man samtidig fremmer oplevelsen af respekt, lydhørhed og fokus på fair løsninger og processer. Og at man ved at anvende den samme tilgang i dagligdagen kan forebygge, at der overhovedet bliver anledning til klager og beklagelser.

 

Dokumentationen

I et omfattende pilotprojekt i 2011-12 blev metoderne afprøvet og det blev dokumenteret, at man i Danmark kan nå (mindst) de samme resultater, som var blevet vist i tilsvarende hollandske forsøg. På samme tid afprøvede Københavns Kommune metoderne i to forskellige forvaltninger. Også her var resultaterne konsistente og overbevisende.  Læs rapporten her.

Siden er metoderne blevet videreudviklet og implementeret i en lang række kommuner og offentlige institutioner landet over.